TOMÁŠ HÁJEK

1. Uvod

Kmetija družine Hájek se osredotoča na gojenje krme, pšenice, oljne repice in krompirja na zemljišču, ki obsega 62 hektarjev. Imajo 60 glav živine (Charolais), ki jo redijo zaradi mesa, zajce, golobe in piščance. V delo na kmetiji so vseskozi vključene tri generacije.

2. Profil Promotorja

Ime Tomáš Hájek
Starost 21
Spol Moški
Izobrazba Srednja
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Jenikov, blizu Čechtic (regija Benešov)
Površina kmetije v hektarih 64
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 1991
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) on (Polno zaposleni) njegov oče, mama, teat (mamina sestra) (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Oče Tomasa Hajeka je podedoval kmetijo od svojega očeta (Tomasev dedek) leta 1992, in sicer z devetnajstimi hektarji vrnjene zemlje. Poljščine in živina so prišle v roke Milana Hajeka in njegovega sina Tomaža. V prvih letih se je kmetija usmerila na govedo, ki daje mleko, ter na prašičerejo. Zaradi povečanega povpraševanja po govejem mesu pa se je oče odločil za preusmeritev na rejo živine za zakol. Kasneje je družina kupila 46 hektarjev zemljišč (skupaj 65 hektarjev). 50 hektarjev od tega predstavlja obdelovalno zemljo, ostalo pa so pašniki. Tomas Hajek je že od svojega otroštva vključen v vodenje kmetije. Leta 2013 je končal srednjo kmetijsko šolo in postal naravni naslednik kmetije po očetu.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Nasledstvo se je uradno izvedlo v letu 2015. Po nasledstvu je administrativno upravljanje kmetije še vedno v rokah njegove matere. Njegove sestre skrbijo za zajce, golobe in piščance. Na kmetiji nadaljujejo z rejo živine za zakol (Charolais), ki se neposredno prodaja strankam. Za prihodnost načrtuje podvojitev števila glav živine, hkrati s tem pa želi z dokupom ali najemom povečati obseg zemljišč. Leta 2016 so zgradili novo skladišče za krompir. To jim omogoča skladiščenje in prodajo na drobno ter prodajo šolam in bolnišnicam v vsakem obdobju, ne da bi bili v visoki sezoni prisiljeni zniževati cene.

4. Proces nasledstva

Tomas Hajek je v dejavnosti kmetije vključen že od svojega otroštva. Pridobil je ustrezno izobrazbo, ki tako vsebuje potrebno teoretično znanje, ki mu ga je dala šola, kot praktične izkušnje, ki jih je pridobil ob delu s svojim očetom. Po zaključenem izobraževanju je postal naravni naslednik kmetije. Na enak način se v vodenje kmetije vključujejo tudi drugi člani družine. Celo mladi naslednik naslednje generacije se že vključuje v te procese. Po potrebi na kmetiji pomaga tudi brat.

Ovire / Izzivi

Ne omenja ničesar. Pravi, da vse teče gladko. 

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Tomas Hajek se vključuje v vodenje kmetije od svojega otroštva. Pridobil je veliko praktičnih izkušenj od očeta in družine. Leta 2013 je končal srednjo kmetijsko šolo v Benešovu in s tem pridobil ustrezno agronomsko izobrazbo. V zvezi z nasledstvom se ni dodatno izobraževal.

 

Mislijo, da je “generacijska kontinuiteta” zelo pomembna. Mora pa biti usklajena z naravnim nasledstvom. V njihovem primeru je bilo vse skupaj povsem ustrezno, saj je oče dopolnil 50 let in je hotel imeti poleg kmetije še kaj časa za druge dejavnosti. Člani družine svetujejo drugim kmetom, ki bi se znašli v podobni situaciji, da si poiščejo pomoč za področje pravnih in računovodskih zadev. Na ta način se najlažje izognemo morebitnim težavam, do katerih lahko pride ob inšpekcijskem nadzoru. Takšna pomoč pride prav pri pogodbah, vezanih na poslovanje podjetja, nakupe zemljišč, stavb in kmetijske mehanizacije pa tudi za področje računovodstva.

TOMÁŠ HÁJEK 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP